top of page

סרטים

מפגש מקוון לשנת החמישים. ט׳ באב תש״פ

אירוע שנת ה-40 לזכר נופלי רמת מגשימים

(הופק ע"י חזי גביש, בזלת הפקות, 2010)  ארכיון הגולן

אינה וזיוה מספרות לדור השלישי של רמת מגשימים, תשע״ח

מרים בולה בשיחה על אילנה - אוגוסט 2020

אבנ"י אית"ן. סיפור ההקמה (1977) - חלק 1

הפקה: חיים טל (טוויל)

אבנ"י אית"ן. סיפור ההקמה (1977) - חלק 2

הפקה: חיים טל (טוויל)

אבנ"י אית"ן. סיפור ההקמה (1977) - חלק 3

הפקה: חיים טל (טוויל)

bottom of page